Visie

Vzw Ithaka is een voorziening van mensen voor mensen. Binnen de vzw wordt niet gesproken over personen met een handicap maar over medewerkers. Elk individu heeft namelijk zijn rol, betekenis en plaats binnen Ithaka en de maatschappij. We kiezen er dan ook radicaal voor om de persoon zelf centraal te plaatsen.
Dit alles leidt tot een evolutie van zorg over ondersteuning naar coaching. Ithaka is geen (klassiek) dagcentrum, maar een coachingcentrum.

Mogelijkheden van een coachingcentrum

Ithaka profileert zich als een coachingcentrum. Medewerkers mogen zelf met vragen komen naar hun coach binnen Ithaka. Dat gaat van deelnemen aan sportactiviteiten tot werken in een supermarkt.
Daarbij staat het principe van inclusief burgerschap telkens centraal. Wanneer een vraag wordt gesteld, kijkt de coach namelijk altijd eerst of het antwoord kan gevonden worden binnen de maatschappij. Activiteiten van medewerkers gebeuren dus zo vaak mogelijk buiten de voorziening en in de maatschappij. Op die manier beoogt Ithaka de vergroting van de levenskwaliteit van elk individu. De persoon in kwestie krijgt namelijk zijn rol en betekenis binnen het sociale gebeuren: lid van een sportvereninging, werknemer bij de bibliotheek, …
Wanneer de maatschappij niet toereikend is om de vraag te beantwoorden, wordt gekeken of dit wel kan binnen het sociaal netwerk. Pas daarna stappen we over naar de gespecialiseerde ‘zorg’.

Daarnaast is er binnen Ithaka een uitgebreid basisaanbod voorzien. Medewerkers kunnen onder meer deelnemen aan:  PAD²-coaching, individuele gesprekken, werk binnen de IthakaShop of bij de logistieke dienst, semi-industrieel werk, de voorbereiding en uitwerking van Odysseus, hulp in de ontmoetingsruimte, …
Deze begrippen worden verder op de website uitvoerig uitgelegd.

Kunnen kiezen is een must

Mogen en kunnen kiezen zorgt ervoor dat elke persoon een bepaalde controle krijgt over zijn leven. Op die manier trachten we de kwaliteit van het leven te vergroten. Niet alleen in objectieve zaken, maar vooral in de subjectieve ervaring van de medewerker zelf. In het begin van het jaar formuleert de cliënt enkele keuzes en vragen aan Ithaka. Het is niet zo dat een medewerker in Ithaka het laatste woord heeft. De gestelde keuzes en vragen bespreekt de cliënt namelijk in overleg met de coach. Er wordt gekeken waar oplossingen mogelijk zijn en welke vragen er niet opgelost raken. Om alles op te volgen houdt de coach een coachingsplan bij. Daarin noteert de coach de uiteindelijke vragen en keuzes. Daarna gaan wij op zoek naar een antwoord op de gestelde vragen. Dit gebeurt telkens eerst binnen de maatschappij. Twee maal per jaar overloopt de coach tijdens een individueel gesprek samen met de cliënt wat er is gebeurd met de vooropgestelde vragen. Hierbij evalueert de coach vooral de subjectieve ervaring van de medewerker. Hoe voelt hij zich met wat de er afgelopen tijd is veranderd?

Inter-afhankelijkheid

Wij zijn er ons van bewust dat bepaalde personen nooit volledig onafhankelijk zullen worden. We verleggen daarom onze focus. Waar vroeger werd gezocht naar het zo afhankelijk mogelijk maken van mensen, gaan wij uit van inter-afhankelijkheid.

Inter-afhankelijkheid betekent dat een persoon beroep doet op een ander binnen de maatschappij om zo samen verder te kunnen. Op die manier creëer je een zo groot mogelijke vrijheid binnen de gepaste ondersteuning. Ithaka tracht via zijn coaching mensen zo zelfstandig mogelijk te maken. Zo kunnen zij gemakkelijker deel uitmaken van de maatschappij wat op zijn beurt dan weer leidt tot een grotere vrijheid en levensvreugde. Dit maakt inter-afhankelijkheid ook een stuk makkelijker haalbaar.

Het is daarenboven belangrijk dat wij naast de professionele ondersteuning vanuit Ithaka samen op zoek gaan om de netwerken van de medewerkers te verruimen. Netwerken binnen hun eigen leef- en/of werkomgeving zijn een heel waardevolle aanvulling. Ithaka voorziet voor deze netwerken ook occassionele coaching.