Historiek

Historiek…

1993 was het jaar waarop Ithaka het levenslicht zag. Op 1 september werd Ithaka in Oostende opgericht na een vraag van een groep mensen met een beperking. Deze groep bestond op dat moment voornamelijk uit pas afgestudeerde BUSO-studenten. Hun vraag was er dan vooral een van tewerkstelling.

Om dit tegemoet te komen werd Ithaka opgericht als een vzw die zoekt naar ‘echt werk’, ‘werk zoals iedereen’, werk waarbij men in contact komt met ‘gewone’ mensen. Kernbegrippen die de pas afgestudeerden meegaven. Zonder daarbij het contact te moeten verliezen met andere mensen met een beperking. Op die manier trachtte Ithaka BUSO-studenten een plaats te bezorgen binnen de maatschappij.

Een vzw had uiteraard centen nodig. Bij de opstart zorgde Rotary Ter Streep voor een serieus financieel duwtje in de rug. Dit kon echter niet blijven duren. Daarom werd gekozen om aan te sluiten bij het Vlaams Agentschap. Ithaka kreeg officeel de erkenning als ‘dagcentrum’ door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

Samen met deze erkenning kwamen 10 plaatsen ter beschikking. We bevonden ons dan al in het jaar 1997. Financiële middelen groeiden gradueel wat steeds zorgde voor een stijging van het aantal plaatsen. In 2002 waren dat er 11, in 2004 al 13. Daarvan werd in 2008 1 plaats omgezet in een dienst ambulant begeleid werken met als antennepunt Oostende. In het Provinciaal zorgplan 2008-2010 wordt nog eens een uitbreiding aangevraagd van 3 plaatsen dagcentrum en zijn er ook 5 plaatsen beschermd wonen ingeschreven.

Waar de vzw in zijn beginjaren een onderkomen had in een gebouw op het Sint-Petrus en Paulusplein, heeft het sinds mei 2003 plaats in de vroegere gebouwen van de Nationale Bank in de Kaaistraat.

Ithaka is een vzw die ernaar streeft om blijvend in te spelen op nieuwe vragen en mogelijkheden in de toekomst.

Even wat literatuurgeschiedenis…

Ithaka is een van de Ionische Eilanden. Volgens het episch dichtwerk ‘Odyssee’ van Homerus was Odysseus koning van dit eiland. In het verhaal krijgt het eiland een belangrijke rol toebedeeld. Odysseus onderneemt namelijk een vervaarlijke tocht om terug te kunnen keren naar zijn thuis, het eiland waar hij zo van houdt. Op het einde van de reis besluit Odysseus echter dat niet de aankomst hem vervult met vreugde, maar de avonturen die hij beleefde onderweg.

De reis is dus belangrijker dan de bestemming.

Deze symboliek trekken wij door naar onze werking. Mensen moeten kansen krijgen en de ruimte hebben om te dromen. Daarbij is de af te leggen weg het belangrijkste. De Ithaka’s zijn de uitdagingen om het eigen leven in te vullen en elk op zijn manier deel te zijn van de maatschappij.

Een streepje poëzie

De Oddyssee vormt voor vele schrijvers en dichters een ware inspiratiebron. Hieronder leest u een vertaald gedicht van K.P. Kavafis, een groot Grieks dichter. De vertaling werd verzorgd door GH.Blanken.

Ithaka

Als je op je tocht naar Ithaka vertrekt,
smeek dat je weg heel lang mag zijn
vol avonturen, vol ervaring.

(…)

Houd altijd Ithaka in je gedachten.
Daar aan te komen is je bestemming.
Maar overhaast de reis volstrekt niet.

Beter dat die vele jaren duren zal,
en dat je, oud al, landen zult op het eiland,
rijk met alles wat je onderweg hebt gewonnen,
niet verwachtend dat Ithaka je rijkdom geven zal.
Ithaka gaf je de mooie reis.

Zonder dat eiland was je niet op weg gegaan.
Verder heeft het je niet meer te geven.
En als je het armelijk vindt, Ithaka misleidde je niet.
Zo wijs als je bent geworden, met zoveel ervaring,
zul je al begrepen hebben wat Ithaka’s betekenen.